Despre noi

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este principalul organism care gestioneaza  profesia contabila din Romania cu puternica recunoastere internationala, autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public.  Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tatii, prin filialele sale teritoriale.

Filiala CECCAR Gorj este filiala de gradul II si are in prezent un numar de 775 membrii din care :  703 experti contabili liber profesionisti si angajati, 72 contabili autorizati liber profesionisti si angajati, 62 societati comerciale si 91 stagiari.

Conducerea filialei este asigurata de organele alese si cele executive.
In prezent Consiliul filialei, este compus din :

-          presedinte – dna. expert contabil Somnea Maria Mariana

-          membru titular – dl. expert contabil Nicolcea Ion

-          membru titular – dl. expert contabil Anghelescu Ilie

-          membru titular  -  dna. expert contabil Mitoi Gabriela

-          membru supleant – dl. expert contabil Baloi Marian Pantelimon

Conducerea executivă si sectorul etica si respectare norme profesionale sunt asigurate de d-na Bondoc Anuta, director executiv .
Monitorizarea calitatii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati si activitatea de expertiza contabila se efectueaza prin auditorul de calitate, dna. expert contabil Cîmpeanu Elena.

Sef Birou Evidenta Tablou – dna. Florescu Anca Iulia
Sef Birou Administrativ – dna. Oprea Claudia
Sef Birou stagiu si dezvoltare profesionala continua – dna. Patrascoiu Ioana Anca

Comisia de cenzori asigura verificarea incadrarii in reglementarile legale ale activitatii financiare a filialei si este formata din:

-          membru titular – dna. expert contabil Cotojman Maria

 

Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de Disciplina ce activează la nivelul filialei si care are in componenta sa expertii contabili:

-          presedinte – dna. expert contabil Cosereanu Ana Maria

-          membru titular – dl. expert contabil Fatu Cosmin Iulius

-          membru titular – dna. expert contabil Motorgeanu Rodica

-          membru titular – dl. expert contabil Iosu Benonii Viorel

-          membru titular – dna. expert contabil Popescu Lavinia Filofteia

-          membru supleant – dl. expert contabil Ecobici Nicolae

-          membru supleant – dna. expert contabil Globasu Mariana

-          membru supleant – dna. expert contabil Jianu Dorina

-          membru supleant – dna. expert contabil Nutu Ligia

Comisia de arbitraj are ca si atributii efectuarea diligentelor pentru stingerea divergentelor intre membrii CECCAR si clienti. Comisia este formata din:

-          dna. expert contabil Somnea Maria Mariana

-          dl. prof. univ. dr. Holt Gheorghe

-          dna. expert contabil Cotojman Maria

-          dna. expert contabil Cosereanu Mihaita

-          dna. expert contabil Nutu Ligia

-          dl. expert contabil Ijac Daniel

In prezent exista o permanenta preocupare pentru imbunatatirea comunicarii cu membrii filialei, societatile comerciale, institutiile publice, organisme profesionale si se depun eforturi pentru ridicarea nivelului profesional al membrilor,  cresterea calitatii serviciilor prestate, dezvoltarea si diversificarea serviciilor profesionale,  preocuparea continua pentru obtinerea si mentinerea competentelor profesionale la inalte standard conforme cu cerintele internationale.

INTERNATIONAL

C.E.C.C.A.R. : Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este membru al urmatoarelor Organizatii Profesionale Internationale:

- I.F.A.C. – International Federation of Accountants;
- F.E.E. - Federation des Experts Comptables Europeens;
- F.I.D.E.F. – Federation Internationale des Expert-Comptables Francophones;
- F.C.M. - Federation des Expert Comptables Mediterranees;
- C.I.L.E.A. – Comite de Integracion Latino Europa America;
- SEEPAD – South Eastern European Partnership on accountancy Development.

Fondator al IFA ROMANIA,
este organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filiale teritoriale.

Membrii CECCAR reprezinta mai mult de 50.000 de profesionisti contabili, aproximativ 10.000 din acestia lucrand in practica publica iar ceilalti in restul domeniilor economiei tarii.

Sub deviza „STIINTA, INDEPENDENTA, MORALITATE”, Corpul actioneaza pentru sprijinirea membrilor sai in realizarea activitatilor specifice.

Prin deschiderea fata de toti practicienii contabili, indiferent de ramura din economie unde sunt angajati, Corpul si-a indeplinit unul din rolurile majore pe care le are in calitatea de membru al organizatiei mondiale a profesionalistilor contabili IFAC.

CECCAR a devenit o institutie indispensabila economiei romanesti, fapt confirmat si prin Legea nr.200/2004 care acorda CECCAR calitatea de „autoritate competenta in domeniu”, atunci cand se pune problema recunoasterii internationale a calificarilor in domeniu, cat si prin Legea contabilitatii modificata si completata care precizeaza ca prestarile de servicii in domeniul contabilitatii sa fie efectuate numai cu autorizarea CECCAR.

Specialistul contabil aflat permanent in centrul activitatii unei intreprinderi in care interesele actionarilor, clientilor, furnizorilor si a angajatilor sunt de multe ori divergente, are menirea ca pe baza situatiilor financiare reale si corecte sa ofere o oglinda sintetica a activitatii, transpusa in cifre, dar care stau la baza deciziilor manageriale.

Desfasurata pe principii, concepte si reguli, activitatea profesionistului contabil este indispensabila omului de afaceri al secolului XX, deoarece prin cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui cod etic contribuie la succesul si dezvoltarea intreprinderii.

Stradania de a ridica profesia de contabil la un nivel de recunoastere si apreciere a fost exprimata inca din anul 1935 de catre fauritorul Corpului Contabililor, profesorul Trancu Iasi, care la Congresul contabililor din acel an cerea membrilor sa obtina asemenea prestigiu incat toata activitatea economica sa treaca prin serviciile contabililor.

Principiile de baza obligatorii profesionistului contabil sunt: integritate, obiectivitate, independenta, competenta profesionala, confidentialitate, responsabilitate.

Calitatile care caracterizeaza profesionistul contabil si care sunt dezvoltate de acesta permanent prin programul national de formare profesionala continua sunt: competenta, constiinta, independenta, moralitate, probitate si demnitate.

Prin respectarea principiilor de baza si prin calitatea muncii depuse de profesionistul contabil se doreste realizarea obiectivelor profesiei contabile, adica: credibilitate fata de institutiile statului, profesionalism in executarea serviciilor si increderere din partea clientilor.

CONTACT
ADRESA :  Sediul central:
INTRAREA PIELARI NR.1, SECTOR 4, BUCURESTI
Cod postal: 040296, OP 53 CP.199 BUCURESTI
Tel. (004)- 021 330 88 69; 021 330 88 70; 021 330 88 71
Fax. (004) – 021 330 88 88
E-mail: ceccar@ceccaro.ro ;
Web: www.ceccar.ro

ADRESA : Filiala Gorj:
Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 3A
TG.JIU, GORJ, ROMANIA
Tel / fax: (004) 0253/214504; 0253/214505
Email:  ceccargorj@ceccargorj.ro, Web: ceccargorj.ro