Contact

ADRESA : Sediul central:
INTRAREA PIELARI NR.1, SECTOR 4, BUCURESTI
Cod postal: 040296, OP 53 CP.199 BUCURESTI
Tel. (004)- 021 330 88 69; 021 330 88 70; 021 330 88 71
Fax. (004) – 021 330 88 88
E-mail: ceccar@ceccaro.ro ;
Web: www.ceccar.ro

ADRESA : Filiala Gorj:
Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 3A
TG.JIU, GORJ, ROMANIA
Tel / fax: (004) 0253/214504; 0253/214505
Email: ceccargorj@ceccargorj.ro, Web: ceccargorj.ro

CUI: 7426179

CONT BANCAR:   RO19 RZBR 0000 0600 0656 3556     RAIFFEISEN  BANK  TG.JIU

 

Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat 

 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

 Acest produs reprezintă, așa cum cum îi spune și titlul, un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, candidații se pot pregăti prin studierea exemplelor illustrative pentru verificarea cunoștințelor cuprinse în Ghid.

Lucrarea cuprinde informații și analize concrete cu privire la aspecte din domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiza contabilă.

Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct filialei CECCAR Gorj la sediul din str. Al. Vlahuță, nr. 3A, Tg.Jiu, la nr. de tel. 0253.214.504/0253.214.505 sau pe adresa de e-mail ceccargorj@ceccargorj.ro. 

 

 

 

 

Informare neplată cotizații profesionale

 

Reglementări în vigoare aplicabile:

  • Art. 23 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată: “(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”;

  • Pct. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat:“Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: (…) c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an”;

  • Pct. 122, lit a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat,neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancționează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an;

  • Statutul membrilor inactivi ai Corpului este prevăzut prin Normele Corpului nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, potrivit căruia: “(…) Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a cotizaţiei stabilite de Conferinţa Naţionlă şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere reglementările CECCAR disponibile pe site-ul filialei și ținând cont de informările periodice transmise de filiala CECCAR Gorj referitor la plata cotizațiilor profesionale, vă informăm că la ședința de consiliu din luna iunie 2016, se vor dispune măsurile prevăzute de Regulament în cazul membrilor activi și inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale, respectiv radierea din Tablou.

 

Acest mesaj are caracter informativ. Dorim să mulțumim membrilor filialei CECCAR Gorj care au achitat cotizațiile profesionale și au întreprins măsurile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei în termenul prevăzut de normele în vigoare.

 

 

 

 

 

foto presedinte Marin Toma

    Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 

 

 

APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală(Adresa Apel secret profesional Fisc-Parlament)

 

 

 

 INSTIINTARE

            Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Gorj s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:

- prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunță radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situații: (…) c) neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an (…)”;

- prevederilor art. 23 pct. (1) din O.G. nr. 65/1994, privind organizarea și desfășurarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.

          În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R. (R.O.F), republicat: “(…)Cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului și nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului și nici regulilor sale; de asemena, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat”.

         Totodată, potrivit prevederilor art. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., republicat: “Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susține din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calității de expert contabil și de contabil autorizat, dacă celelalte condiții pentru obținerea calității prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.

         Astfel, în cazul radierii persoanelor juridice, viza de exercitare a profesiei în cazul administratorilor/asociaților acestora, membri ai Corpului, persoane fizice, se poate obține, doar după clarificarea statutului societății și achitarea debitului.

IN ATENTIA MEMBRIILOR INACTIVI

                   În conformitate cu art. 35, pct. 7 din  Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare: „Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv. Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

                      Potrivit art. 40 din normele mai sus menționate “Retragerea dreptului de exercitare a profesiei se constată prin hotărâre a consiliului filialei, cu avizul direcţiilor de specialitate ale Corpului, şi se publică într-un ziar local, şi anual în Monitorul Oficial al României cu ocazia publicării Tabloului Corpului. Pentru redobândirea dreptului de exercitare a profesiei este necesară susţinerea unui nou examen de aptitudini.”

  

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.

Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  


 

 

COMUNICAT MEMBRII!!!

 

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1.           solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

 


Măsurile 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24, alin. 3 şi pct. 67, alin. 3 din ROF C.E.C.C.A.R. (click aici)

 

Introducerea parafelor cu valabilitate anuală!!!

Prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 s-a aprobat ca începând cu 1 ianuarie 2013 să se introducă parafa cu valabilitate anuală.

Aceasta se va aplica pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii lucrărilor acestora.

Parafele vor fi predate în luna decembrie a anului în curs şi ianuarie a anului viitor membrilor care îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei în anul respectiv (2013), odată cu obţinerea vizei pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat, conform reglementărilor Corpului.

Astfel vechile parafe devin nule începând cu 01.01.2013.

 

 Vă informăm că prin grija Direcţiei Administrative a C.E.C.C.A.R., se execută centralizat de către Corp pentru membrii acestuia panourile publicitare. Membrii care solicită confecţionarea de panouri publicitare trebuie să fie la zi cu plata obligaţiilor financiare către Corp şi să deţină viza de exercitare a profesiei pentru anul în curs.

Vă comunicăm  mai jos dimensiunile şi tarifele aferente pentru aceste panouri:

  1. 1.     Preţ model exterior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm / cu lumină = 620,00 lei

  2. Preţ model exterior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm / fără lumină = 496,00 lei

  3. 3.     Preţ model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm / cu lumină = 496,00 lei

  4. Preţ model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm / fără lumină = 260,40 lei

La preţurile menţionate, se adaugă taxa de ambalare şi expediere de 30 lei/panou.

 

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin. 2 din O.G nr. 65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele îndrumări:

Art.l. Prezentele îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.l răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.l pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

a) contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile ale unei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

b) contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor fmanciar-contabile aie unei societăţi comerciale ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(1) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(l) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(2)Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru aceeaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. în toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încetarii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului.

CECCAR

Nr.14801/29 decembrie 2011

A. Măsuri pentru stimularea dezvoltării profesiei

 I.  Măsuri pentru încurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei

1. Pentru stimularea operaţiunilor de concentrare se stabilesc următoarele măsuri:

a.    Reducerea cu 50% a cotizaţiei variabile datorată pentru primul an de

activitate de către societatea de expertiză contabilă sau de

contabilitate înfiinţată prin fuziunea a două societăţi de expertiză

contabilă sau de contabilitate şi care are cel puţin 10 angajaţi cu

contracte potrivit legislaţiei muncii.

b.    Pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două sau

mai multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şicare sunt înregistrate potrivit legii:

-      reducerea cu 10% a cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de societăţile din grup (holding) pe toată perioada cât fac parte din grup (holding).

-      scutirea de la plata cotizaţiei variabile de către grupul (holding-ul) creat prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate membre ale Corpului.

2. Pentru stimularea exercitării profesiei în societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate se stabilesc următoarele măsuri:

a. Scutirea de la plata cotizaţiei variabile în primul an de activitate, pentru

societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate înfiinţate după 1ianuarie 2012.

b. Reducerea cu 10% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 3 – 6 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

c.  Reducerea cu 15% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 7 – 10 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

d.  Reducerea cu 20% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 11 – 20 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

e.  Reducerea cu 25% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de peste 20 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

f.   Reducerea cu 50% a cotizaţiei fixe datorate de experţii contabili şi de

contabilii autorizaţi care au calitatea de asociaţi, acţionari şi/sauangajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii, în cadrul societăţilor deexpertiză contabilă/contabilitate, membre ale Corpului.

  1. Măsuri pentru stimularea tinerilor profesionişti contabili

Tinerii profesionişti contabili membrii CECCAR beneficiază în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului de următoarele facilităţi:

a.   Scutirea de la plata taxelor pentru cursurile organizate în cadrul Programului Naţional   de dezvoltare profesională continuă.

b.   Scutirea de la plata cotizaţiei variabile.

In aplicarea măsurilor de la lit.A de mai sus se stabilesc următoarele:

I.   Interpretare

1. Primul an de activitate” la care se face referire la Cap.l, pct.1, lit.a şi la Cap.l, pct.2, lit.a se înţelege anul în care are loc înregistrarea la Registrul Comerţului, dacă aceasta a avut loc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului sau anul următor înregistrării dacă aceasta a avut loc după 1 iulie a anului de înregistrare

2.Grupul sau Holding-ul de societăţi membre CECCAR au semnificaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, cu precizarea că din Grup pot face parte şi societăţi ale altor profesii (avocaţi, IT, UNEVAR şi UNPIR) şi trebuie înregistrat în evidenţele Corpului.

3. Documentele pe baza cărora se stabilesc cotizaţiile variabile sunt balanţele contabile pentru persoanele juridice şi raportările prevăzute de legislaţia în vigoare sau declaraţiile proprii (Rapoartele de activitate) în cazul persoanelor fizice.

II. Data aplicării

Prezentele Norme intră în vigoare pe data aprobării acestora de către Conferinţa Naţională.

Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile Notei nr.5186/21 martie 2005 aprobate prin HCN nr.53/26 martie 2005 şi orice dispoziţie contrară.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile pct.3 alineatul 1 din Cap.II al Metodologiei aprobată prin Hotărârile Conferinţei

Naţionale nr.49/2001 şi nr.60/2008, iar alineatul 2 al pct.3 din Cap.II al aceleiaşi Metodologii se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Membrii Corpului care sunt asociaţi, acţionari şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză contabilă/contabilitate care desfăşoară activităţi individuale au obligaţia de a plăti cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) aferente activităţilor prestate. Aceste activităţi vor face obiectul unor Rapoarte de activitate separate de Raportul depus pentru societatea în care membrul respectiv îşi desfăşoară activitatea în una din calităţile menţionate mai sus”.

 

La editura CECCAR a apărut lucrarea: Standardul profesional nr. 35

Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită

Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr.35 – Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.

Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.

Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.

Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţine Standardul, Ghidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.

Standardul profesional nr.35 – Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi. Pentru a achiziţiona lucrarea vă puteţi adresa filialelor CECCAR

Va comunicam ca in sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al C.E.C.C.A.R. din data de 01 aprilie 2011 s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati:

1. Cod 7830 “Servicii de furnizare si management a fortei de munca”;

2. Cod 8211 “Activitati combinate de secretariat”;

3. Cod 8219 “Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat”.

Nota conducerii Corpului, referitoare la modificariile aduse Legii contabilitatii. Nota ref. interpretare Legea Contabilitatii
 

NORME 1044 2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă(click aici)

IN ATENTIA EXPERTILOR CONTABILI JUDICIARI

In Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 a fost publicata Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

La art. 24 din legea mentionata mai sus este prevazuta modificarea art.201 din Codul de procedura civila, dupa cum urmeaza:

,,ART. 201

Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte, dupa care va putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si cu privire la durata de timp necesara efectuarii expertizei. Pozitia partilor, respectiv a partii care a solicitat proba va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului, a partilor, respectiv a partii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a cheltuielilor necesare efectuarii expertizei. Dispozitiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile. “

AnunturiFatal error: Call to undefined function getCategory() in /home/ceccargj/public_html/wp-content/themes/ceccargorj/home.php on line 38