Contact

ADRESA : Sediul central:
INTRAREA PIELARI NR.1, SECTOR 4, BUCURESTI
Cod postal: 040296, OP 53 CP.199 BUCURESTI
Tel. (004)- 021 330 88 69; 021 330 88 70; 021 330 88 71
Fax. (004) – 021 330 88 88
E-mail: ceccar@ceccaro.ro ;
Web: www.ceccar.ro

ADRESA : Filiala Gorj:
Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 3A
TG.JIU, GORJ, ROMANIA
Tel / fax: (004) 0253/214504; 0253/214505
Email: ceccargorj@ceccargorj.ro, Web: ceccargorj.ro

CUI: 7426179

CONT BANCAR:   RO19 RZBR 0000 0600 0656 3556     RAIFFEISEN  BANK  TG.JIU

 

Informare neplată cotizații profesionale

 

Reglementări în vigoare aplicabile:

 • Art. 23 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată: “(1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”;

 • Pct. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat:“Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: (…) c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an”;

 • Pct. 122, lit a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.E.C.C.A.R., republicat,neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancționează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an;

 • Statutul membrilor inactivi ai Corpului este prevăzut prin Normele Corpului nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, potrivit căruia: “(…) Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a cotizaţiei stabilite de Conferinţa Naţionlă şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

Având în vedere reglementările CECCAR disponibile pe site-ul filialei și ținând cont de informările periodice transmise de filiala CECCAR Gorj referitor la plata cotizațiilor profesionale, vă informăm că la ședința de consiliu din luna iunie 2016, se vor dispune măsurile prevăzute de Regulament în cazul membrilor activi și inactivi care nu au achitat cotizațiile profesionale, respectiv radierea din Tablou.

 

Acest mesaj are caracter informativ. Dorim să mulțumim membrilor filialei CECCAR Gorj care au achitat cotizațiile profesionale și au întreprins măsurile de obținere a vizei anuale de exercitare a profesiei în termenul prevăzut de normele în vigoare.

 

 

 

 

 

foto presedinte Marin Toma

    Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 

 

 

APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală(Adresa Apel secret profesional Fisc-Parlament)

 

 

LISTA MEMBRILOR ACTIVI CARE URMEAZA SA FIE RADIATI LA DATA DE 31.03.2015 PENTRU NEPLATA COTIZATIILOR PROFESIONALE (afisat azi 26.03.2015) LISTA MEMBRII ACTIVI RADIATI 

LISTA MEMBRILOR INACTIVI CARE URMEAZA SA FIE RADIATI LA DATA DE 31.03.2015 PENTRU NEPLATA COTIZATIILOR PROFESIONALE(afisat azi 26.03.2015) LISTA MEMBRII INACTIVI RADIATI

 

 VIZA ANUALĂ PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI 2015

– condiţii de obţinere

Viza anuală obligatorie pentru exercitarea profesiei de către membri persoane fizice şi juridice se acordă până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1.VIZA PENTRU PERSOANE FIZICE

 

  

2. AVIZUL PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

Potrivit prevederilor art. 8 şi art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, experţii contabili şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual sau se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii. Desfăşurarea activităţii prin societate comercială de profil, presupune şi condiţia ca membrii Corpului asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi ai societăţii respective să-şi îndeplinească obligaţiile de membri ai Corpului, persoane fizice.

 

Reglementările indicate sunt unitare, fiind aplicabile tuturor membrilor Corpului aflaţi într-una sau mai multe dintre situaţiile menţionate.

DESCARCĂ Raportul anual de activitate

DESCARCĂ DECLARAŢIE pe propria rasp

NOTĂ: Raportul anual de activitate se poate completa si online direct in aplicatia Evid Expert. În situaţia în care, până la data prezentă, nu aveţi un cont deja creat în aplicaţie, astfel încât să puteţi completa Raportul anual de activitate, puteţi solicita personal la filială, datele de autentificare (username şi parolă).

DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII VIZEI SE POT TRANSMITE ŞI PRIN POŞTĂ, PÂNĂ LA DATA DE 31 IANUARIE 2015

 

 

ANUNT CARIERA PLUS(click aici)

 

 

 INSTIINTARE

            Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Gorj s-a dispus radierea din Tabloul Corpului a membrilor cu debite, potrivit:

- prevederilor art. 97 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, “Consiliul filialei pronunță radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situații: (…) c) neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an (…)”;

- prevederilor art. 23 pct. (1) din O.G. nr. 65/1994, privind organizarea și desfășurarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”.

          În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 101 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R. (R.O.F), republicat: “(…)Cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului și nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului și nici regulilor sale; de asemena, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat”.

         Totodată, potrivit prevederilor art. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., republicat: “Cel interesat poate, atunci când dorește, dar nu mai tarziu de 3 ani și când sunt îndeplinite condițiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, să obțină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunțării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susține din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calității de expert contabil și de contabil autorizat, dacă celelalte condiții pentru obținerea calității prevăzute de regulament sunt îndeplinite”.

         Astfel, în cazul radierii persoanelor juridice, viza de exercitare a profesiei în cazul administratorilor/asociaților acestora, membri ai Corpului, persoane fizice, se poate obține, doar după clarificarea statutului societății și achitarea debitului. LISTA CU MEMBRII CE VOR FI RADIATI INCEPAND CU 01 IULIE 2014 (click aici)

IN ATENTIA MEMBRIILOR INACTIVI

                   În conformitate cu art. 35, pct. 7 din  Normele nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, aprobate prin Hotărârea nr. 09/145 din 13 martie 2009 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările şi completările ulterioare: „Perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul reintegrării sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv. Retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la pct. 6 al art. 35 din norme şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare”.

                      Potrivit art. 40 din normele mai sus menționate “Retragerea dreptului de exercitare a profesiei se constată prin hotărâre a consiliului filialei, cu avizul direcţiilor de specialitate ale Corpului, şi se publică într-un ziar local, şi anual în Monitorul Oficial al României cu ocazia publicării Tabloului Corpului. Pentru redobândirea dreptului de exercitare a profesiei este necesară susţinerea unui nou examen de aptitudini.”

                    Pentru evitarea aplicării prevederilor mai sus menționate, aceștia sunt invitați la sediul filialei pentru clarificarea situației, până cel târziu la data de 30.06.2014.

 

 

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.

Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  


 

Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

 

COMUNICAT MEMBRII!!!

 

În vederea asigurării pentru membrii C.E.C.C.A.R. facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1.           solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

 

 

OFERTĂ  CertSIGN – semnătură digitală

„Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

 (afişat în data de 05.12.2013)

Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

 • Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.
 • Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

 

IMPORTANT – în atenția membrilor filialei

Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția a XI-a pentru 2013

Carta Alba IMM 2013

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea “Cartei Albe a IMM-urilor din România”, editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes.

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

“Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste”, a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

“Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document”, a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri  din cadrul Consiliului Economic şi Social.

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca

(afişat în data de 19.07.2013)

Lista nominală cu membrii inactivi ce urmează a fi radiaţi (click aici)

(afişat  în data de 01.07.2013)

COMUNICAT

PENTRU MEMBRII FILIALEI  CU RESTANŢE LA PLATA COTIZAŢIILOR PROFESIONALE

Vă comunicăm că în ultima şedinţă a Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Gorj   s-a aprobat sesizarea până la sfârşitul lunii iunie 2013 a Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul filialei Gorj, a tuturor membrilor care nu au achitat cotizaţiile profesionale aferente anului 2013, nu au depus Raportul anual de activitate aferent anului 2012 şi nu au obţinut viză de exercitare a profesiei pentru anul în curs, în vederea  luării măsurilor prevăzute de lege, urmând a fi citaţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Disciplină, la sedinţa completului de judecată, la termenul stabilit de aceasta. Deasemenea s-a analizat lista persoanelor cu restanţe la plata cotizaţiilor profesionale mai vechi de un an şi s-a aprobat prelungirea termenului de radierea a acestora, până la următoarea sedinţă a Consiliului filialei, ce va avea loc în luna iulie 2013.

Membrii filialei care nu au achitat cotizaţiile profesionale, se mai pot prezenta la filială până la data de 30.06.2013 pentru clarificarea situației, respectiv achitarea debitelor restante, pentru a evita aplicarea prevederilor:

 • art. 97 al R.O.F. C.E.C.C.A.R.: “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”

 • art. 23 (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată: „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”

 • art. 63 lit f) din R.O.F. C.E.C.C.A.R.: “Consiliul filialei sesizează Comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului; art. 122 lit a) din R.O.F. C.E.C.C.A.R.: “neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an”.

(afişat în data de 05.06.2013)

Un an de la despărţirea de marele lider al contabililor români, prof. univ. dr. Marin Toma

“în viaţă, dacă munceşti, ştii;
dacă ştii şi crezi (în Dumnezeu) trebuie să vrei,
iar dacă vrei trebuie să poţi”

Un an de la despărţirea de marele lider al contabililor români, prof. univ. dr. Marin Toma

Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor contabili din ţara noastră fiind resimţită permanent cu durere şi imposibilă consolare, aşa cum se întâmplă totdeauna cu personalităţile autentice, cu cei ce şi-au lăsat amprenta puternică, de neconfruntat asupra destinelor contemporanilor şi ale celor care vor urma. Pe măsura trecerii timpului amintirea îi este vie, iar opera sa atât de bogată, pe toate planurile – profesional, civic, etic – se afirmă ca o valoare perenă, naţională şi universală.

VIZIONARUL. În zorii recâştigării libertăţii naţiunii române, la începutul anilor ’90 din secolul trecut, când confruntările puternice privind viitorul României, în special cel al economiei ţării, căpătaseră o deosebită acuitate, când preocupările cotidiene, îndreptate spre asigurarea mijloacelor minime de existenţă, dominau întreaga societate, cel ce devenise directorul general al Controlului Financiar de Stat din Ministerul Finanţelor, profesionistul de excepţie Marin Toma şi-a uimit colegii prin temeritatea propriei viziuni novatoare. Reîntors de la Madrid, unde a reprezentat România la primul Congres al Curţilor de Conturi din Europa, şi-a afirmat capacitatea de antemergător prin formularea a două propuneri menite să dea mai multă consistenţă procesului de tranziţie spre o economie de piaţă funcţională: înfiinţarea Curţii de Conturi pentru sectorul de stat şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi pentru sectorul privat. Ideea principală consta în oprirea fenomenelor distructive care prezentau imensul risc al disoluţiei autorităţilor statului, mai ales prin derapajele grave în materie de gestionare a banului public şi în pregătirea premiselor pentru extinderea şi consolidarea sectorului privat din economie. Atunci, toate aceste idei erau şocante, însă asemenea altor mari deschizători de drumuri, timpul i-a dat dreptate. În spiritul viziunii sale, Marin Toma a contribuit decisiv la elaborarea proiectelor de lege privind controlul financiar de stat şi înfiinţarea Gărzii Financiare.

Al doilea mare şoc pe care Marin Toma l-a provocat a fost demisia sa din importanta funcţie pe care o deţinea în Ministerul Finanţelor pentru a se dedica integral şi pentru totdeauna profesiei de bază. A înfiinţat prima firmă postdecembristă de expertiză contabilă „Romcontrol DC SA”, marcând astfel apariţia, în sectorul privat din România, a unei entităţi menite să promoveze un alt mod de exercitare a profesiei contabile în noile condiţii economice şi sociale. În acest fel a dat expresie importanţei pe care a acordat-o, fără răgaz şi fără compromisuri, puterii exemplului personal.

Simultan cu activitatea din firma pe care a înfiinţat-o, s-a angajat cu o energie, cu o determinare ieşite din comun, în opera de refacere a CECCAR, organizaţie înfiinţată, în 1921, de profesorul Grigore Trancu-Iaşi şi desfiinţată de regimul totalitar în 1951. Iată cum ISTORIA a fost marcată prima dată la 30 de ani, iar a doua după încă 40 de ani de acte fundamentale ale evoluţiei profesiei contabile. În pofida vitregiei vremurilor, această profesie n-a încetat să se afirme ca un pilon de neînlocuit al întregii vieţi economice şi sociale a ţării. Renaşterea CECCAR prin demersul esenţial al celui comemorat astăzi a reprezentat şi reprezintă cea mai preţioasă mărturie a ceea ce a însemnat VIZIUNEA acestui profesionist desăvârşit, dublat de un adevărat promotor al solidarităţii cu întreaga comunitate din care a făcut parte. Fără Marin Toma, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România n-ar fi fost şi nu ar fi ceea ce a devenit prin punerea în operă a viziunii sale de anvergură istorică, îndeosebi în sfera de activitate pe care a slujit-o ca nimeni altul. A cultivat respectul faţă de noi înşine, ca o condiţie obligatorie, pentru a fi respectaţi în societatea românească şi pretutindeni în lume.

CONSTRUCTORUL. Cine se apleacă asupra drumului parcurs de CECCAR în perioada postdecembristă are prilejul să constate ce înseamnă în practică spiritul constructiv, vocaţia de a aduce permanent valoare adăugată unei profesii, unei activităţi a cărei utilitate economică şi socială se află în afara oricărei discuţii.

În momentul în care s-a angajat, cu toate forţele sale, în realizarea marelui proiect numit CECCAR, Marin Toma a acţionat rapid, iar temelia noii organizaţii a fost pusă prin elaborarea a trei documente de cea mai mare importanţă: proiectul de lege privind expertiza contabilă şi reînfiinţarea Corpului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. N-a fost uşor să se finalizeze toate aceste acte legislative, rezistenţa la nou, la schimbări radicale manifestându-se din plin şi în perioada respectivă. Abia în iunie 1994, s-a adoptat Ordonanţa nr. 65 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă, organizarea şi funcţionarea CECCAR.

Imediat, Marin Toma şi echipa pe care reuşise s-o formeze au trecut la înfiinţarea filialelor judeţene CECCAR, fiind necesar – şi în acest proces – să fie înfruntate şi depăşite numeroase dificultăţi, inclusiv de mentalitate. Cel mai greu a fost să se convingă colegii de profesie că viitorul lor depinde, în mod decisiv, de consolidarea sectorului privat din economie. Cu perseverenţă şi meticulozitate, pe temelia unei legislaţii viabile, s-a ridicat – pas cu pas – edificiul CECCAR. Prima Conferinţă Naţională (noiembrie 1994) a consfinţit eficacitatea eforturilor depuse de Marin Toma şi l-a ales preşedinte al CECCAR, alături de vicepreşedinţii Mihai Ristea, Călin Oprea, Mircea Cristea, Mircea Boulescu şi Nicolae Feleagă. Ştia să transforme energia emoţională în pârghii ale raţionalităţii, să-şi motiveze colaboratorii, alţi colegi de breaslă prin promovarea valorilor autentice nu numai ale profesiei contabile, ci şi ale întregii noastre naţiuni. Nu dorea să epateze, să impresioneze, însă tot ce întreprindea trezea, firesc, admiraţie, un interes deosebit, ceea ce-l situa, totdeauna, deasupra necazurilor cotidiene, a vicisiditudinilor unei tranziţii care părea fără de sfârşit.

Opera sa constructivă a continuat prin stabilirea unor legături tot mai puternice cu structurile mediului de afaceri, dar şi cu noile organisme statale abilitate să coordoneze procesul de privatizare la scară naţională. În acest fel s-a produs firesc, organic, un proces de însemnătate majoră: recunoaşterea CECCAR drept exponentul legitim şi legal al profesioniştilor contabili din ţara noastră. O recunoaştere de iure şi facto care l-a situat pe preşedintele Marin Toma în rândurile persoanelor publice influente, cu o mare autoritate ştiinţifică, profesională şi umană, de cuvântul şi opinia căruia s-a ţinut seama într-o măsură tot mai mare şi mai consistentă.

Recunoaşterea internă a constituit suportul trainic pentru obţinerea celei externe. Într-o lume în care procesele integrării şi, pe un plan mai larg, ale globalizării avansau rapid, determinând schimbări de fond şi în profesia contabilă, devenea limpede că se impuneau deschideri, adevărate străpungeri în percepţia internaţională a ceea ce reprezentau contabilii români. Profesorul Toma a iniţiat, încă din anul 1995, tratative finalizate cu succes în vederea încheierii de acorduri cu organizaţiile similare din alte ţări. „Gheaţa” a fost spartă cu acordurile de colaborare cu colegii din Ungaria, Polonia, Italia, Franţa, Marea Britanie şi Olanda. Din nou, viziunea de constructor a profesorului Marin Toma s-a dovedit deosebit de inspirată. Respectivele acorduri au constituit punctul de plecare în următoarele acte de mare importanţă: depunerea de candidaturi pentru dobândirea de către CECCAR a calităţii de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi al Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE).

După vizita în România, în decembrie 1995, a directorului executiv al IFAC, John Grunner, în 1996, CECCAR a fost primit membru al celei mai mari şi reprezentative organizaţii internaţionale a contabililor.

Cererea de aderare la FEE a marcat o premieră întrucât atunci în această Fundaţie nu erau primite decât organizaţiile din ţările membre ale UE. Dar, după vizita la faţa locului în România a unei delegaţii a FEE, s-a deschis drumul CECCAR spre această Federaţie, mai întâi ca membru corespondent şi, apoi, ca membru cu drepturi depline. Astfel, se poate afirma, cu toată convingerea, că prin demersul preşedintelui Toma s-a consemnat prima participare românească efectivă, unanim apreciată, în structuri reprezentative ale UE.

În acest fel s-a „finisat” (ca să folosim tot un termen specific activităţii din construcţii) casa noastră, a contabililor români, o casă care – la propriu şi la figurat – a continuat să se modernizeze, să capete dimensiuni cantitative şi calitative care i-au conferit calitatea de cea mai puternică organizaţie profesională, nu numai din România, ci şi din sud-estul Europei. Nu-i plăceau mizele mici, ci îndemna, totdeauna, să se stabilească ţeluri înalte care motivau acţiunile curajoase, dar negreşit pe o bază realistă. Avea un dar aparte în ceea ce priveşte aprecierea corectă a oamenilor – element indispensabil în exercitarea funcţiei sale de mentor, de conducător. A fost, asemenea tuturor personalităţilor autentice, obiectul unor controverse, nu a fost pe placul birocraţilor, al celor despre care se spune că „sunt încremeniţi în proiect”, dar dialogul pe care l-a promovat în permanenţă a contracarat relele intenţii, intrigile, invidiile şi alte tare ale celor neadaptaţi la exigenţele morale pe care preşedintele Toma le-a respectat necondiţionat.

MANAGERUL. Timp de peste două decenii, preşedintele Marin Toma a trudit, aşa cum o fac, de regulă, adevăraţii profesionişti, pentru consolidarea CECCAR pe toate planurile, mai ales în ceea ce priveşte îndeplinirea rolului de neînlocuit pe care l-a avut şi îl are în promovarea şi apărarea profesiei contabile în ţară şi în străinătate. Fireşte, nu este cu putinţă să facem acum pe scurt, nici măcar o simplă trecere în revistă a activităţii preşedintelui Toma îndreptată spre extinderea şi aprofundarea rolului CECCAR ca exponent al profesiei contabile, în condiţiile în care România a parcurs cu dificultăţi imense, cu sacrificiile considerabile ale concetăţenilor, etape decisive ale procesului de tranziţie spre economia de piaţă funcţională, realitate consacrată prin primirea – de la 1 ianuarie 2007 – a statutului de ţară membră a Uniunii Europene.

Pas cu pas, preşedintele Toma a condus procesul de îmbunătăţire a infrastructurii profesionale prin elaborarea de standarde şi revizuirea celor existente. Mai ales, standardele de comunicare cu întreprinderile mici şi mijlocii, standardele de prezentare a lucrărilor efectuate pentru IMM-uri au avut un impact deosebit de puternic asupra întregii comunităţi contabile din România. La fel, crearea structurilor necesare pentru educaţia continuă, elaborarea Codului deontologic iniţiat de CECCAR (document care s-a bucurat de cel mai profund şi larg interes în toate ţările din Europa Centrală şi de Est), pionieratul în susţinerea auditului extern în serviciile prestate de experţii contabili, preocuparea continuă pentru asigurarea unor condiţii moderne de lucru în structurile teritoriale, iniţierea relaţiilor de colaborare cu camerele de comerţ şi industrie, cu organismele patronale, cu alte componente ale mediului de afaceri, eliminarea dificultăţilor de ordin legislativ şi instituţional în raporturile cu organismele administraţiei publice sunt numai câteva dintre contribuţiile de seamă, de o valoare deosebită, ale preşedintelui Marin Toma la asigurarea unui management performant la nivelul întregului Corp al Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Deosebit de importantă a fost şi este formarea echipei executive a CECCAR, condusă de directorul general, ec. Daniela Vulcan, echipă pe care preşedintele Toma a sprijinit-o cu grijă, cu căldura sa niciodată nedezminţită în tot ce a întreprins pentru încurajarea tinerelor generaţii, pentru promovarea adevăratelor valori. Nu a neglijat niciun detaliu menit să permită fructificarea iniţiativelor individuale, dar şi respectul faţă de cei merituoşi. Şi aceasta, pe întreaga gamă de activităţi ale CECCAR de la sfera conceptuală, strategică până la cea executivă, oferind prin propria competenţă la cel mai înalt nivel şi prin maximă responsabilitate un adevărat model de manager al timpurilor noastre.

PROFESORUL. Preşedintele Marin Toma şi-a valorificat preţioasele aptitudini de dascăl în cel mai cuprinzător mod cu putinţă. S-a ocupat permanent de formarea profesională şi etică a colaboratorilor apropiaţi, a colegilor din conducerea CECCAR la nivel naţional şi judeţean, a desfăşurat şi o prestigioasă activitate didactică, de catedră. Pentru contribuţiile sale ştiinţifice, mai ales la fundamentarea valorilor, a principiilor şi a regulilor profesiei contabile a obţinut, în anul 1999, titlul de doctor în economie.

Contactul său permanent cu mediul academic şi universitar şi participarea nemijlocită la activitatea din învăţământul superior a reprezentat temeiul obţinerii, la începutul anului 2005, a calităţii de profesor la Catedra de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune la Academia de Studii Economice Bucureşti.

În cariera sa universitară, ca şi în alte componente ale profesiei contabile, profesorul Marin Toma a excelat prin creativitate şi rigoare, ambele potenţate – aşa cum am mai remarcat – prin modul apropiat, colegial de comportament, inclusiv cu tinerii aspiranţi la atingerea unor cote cât mai ridicate de performanţă în profesia aleasă. A avut ceea ce se numeşte „har didactic”, aceea inefabilă capacitate de a transmite nu numai cunoştinţe, ci şi comportamentul care generează nu numai prestigiu, ci şi încredere. Desigur, impresionează aria preocupărilor sale didactice, cursurile pe care le-a predat în domeniile expertizei contabile, evaluării întreprinderilor, deontologiei contabile, auditului financiar, însă remarcabile au fost şi modalităţile prin care a transmis cunoştinţele, faptul că acestea nu erau considerate doar un simplu exerciţiu intelectual, ci temelia unui mod de viaţă, de muncă pus în serviciul public, concept care îi era nu numai drag, ci şi neabătută călăuză în acţiune.

Este de remarcat că toţi studenţii săi, ca şi tinerii absolvenţi pe care i-a format pentru exercitarea profesiei contabile au simţit, în profesorul Toma, o personalitate care şi-a iubit, în cel mai înalt grad, „meseria” căreia i s-a dedicat. A militat, inclusiv de la catedră, pentru înnobilarea profesiei de contabil nu numai cu achiziţiile cele mai noi, mai avansate ale ştiinţei, ci şi cu tot ceea ce dă forţă şi frumuseţe relaţiilor interumane, actelor de conştiinţă care le definesc, în primă şi ultimă instanţă.

OMUL. Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea CECCAR, lumea cărţilor valoroase s-a îmbogăţit cu o lucrare inedită prin conţinut şi formă, „Drumuri prin memoria profesiei contabile” al cărei autor, prof. univ. dr. Marin Toma, a redactat-o – de facto – la tensiunea specifică a unui testament profesional de o valoare cu totul deosebită. În paginile acestei cărţi, fie că este vorba despre excelente pagini cu caracter memorialistic, fie despre teme de mare impact ştiinţific, fie că se tratează aspecte de ordin practic sau se adoptă poziţii tranşante faţă de politicile publice, totul se îmbină armonios în ceea ce l-a caracterizat pe autor, înainte de toate, ca OM.

În prefaţa semnată de membrii Biroului Permanent (prof. univ. dr. Mihai Ristea, prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prof. univ. dr. Ioan Nistor, lector univ. dr. Ecaterina Necşulescu, lector univ. dr. Vasile Alin Monea şi directorul general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan) se releva, cu deosebită căldură că „Omul TOMA MARIN s-a personalizat ca un spirit dinamic, care te acoperă cu policromia acţiunilor şi inteligenţa soluţiilor, în cele mai multe cazuri fără replică. Prin alternanţă, după caz, este când serios, când vesel, preocupat şi detaşat, exigent şi îngăduitor, transparent şi fidel. Este un fantast pe care nu-l sperie nici măcar propria imagine într-o oglindă spartă. Ca oltean, caută tot timpul surâsul, optimismul şi sensul adevărat al vieţii. Trăieşte frumos şi plămădeşte multe şi bune. Riguros ca un principiu în căutarea perfecţiunii calme şi drept s-a impus prin clarviziune şi nemulţumire, căutare şi găsire. Fără a exagera apreciem că preşedintele a avut credinţa misiunii asumate”.

În toate aceste momente ale unei cariere de excepţie nu lăsa niciodată să se vadă, să se simtă povara propriei responsabilităţi. O responsabilitate imensă. Se afla mereu cu un pas înainte prin idei, prin acţiuni temerare, prin asumarea riscurilor, dar n-a pierdut niciodată contactul cu toţi cei care l-au urmat, mergea cu ei cot la cot, cu o modestie ieşită din comun. A răsplătit încrederea cu încredere, recunoştinţa cu recunoştinţă, loialitatea cu loialitate. N-a acceptat niciodată aventurismul, nici în exercitarea profesiei şi nici în manifestările publice. Prin fervoarea sa intelectuală ajuta să se pună în valoare, la cote tot mai înalte, capacităţile colegilor, ceea ce permitea ca fiecare să slujească obiectivele comune cu tot ce avea mai bun ca profesionist, ca membru al Cetăţii. Optimismul reprezenta starea sa naturală de a fi. Aprecia firescul şi detesta mimetismul, oportunismul, linguşeala, tot ceea ce era contrafăcut.

În momentele de mare durere ale despărţirii de preşedintele Marin Toma, numeroşi colaboratori, colegi, specialişti de prestigiu din cele mai diverse domenii de activitate, conducători ai organizaţiilor profesionale internaţionale şi regionale, demnitari români,precum şi alte personalităţi au exprimat, cu sinceritate, sentimentele lor de profund regret şi preţuire faţă de marele dispărut. Toate au conturat ceea ce a reprezentat profilul său uman. Nimic din ceea ce poate defini un semen de-al nostru, care s-a caracterizat, fără încetare, prin viziune, creaţie, dăruire faţă de cei mulţi şi dragoste faţă de tânăra generaţie n-a fost uitat atunci când s-a evocat viaţa şi drumul de muncă, fără preget, al profesorului Marin Toma. S-a dovedit, însă, că sunt prea puţine şi nu suficient de expresive cuvintele care să exprime, la întreaga lor valoare, sentimentele cu care a fost înconjurat şi este omagiat şi după plecarea sa în Ceruri, cel care şi-a legat bunul său nume şi renumele de rezonanţă naţională şi internaţională de ceea ce a reprezentat un crez în viaţă, o operă care va dăinui de-a pururi şi care poartă sigla CECCAR, a unui corp profesional dedicat, fără rezerve, interesului public, interesului naţional.

La împlinirea unui an de la moartea sa, preşedintele Marin Toma inspiră, în continuare, şi va inspira veşnic acele gânduri şi fapte care îl fac pe orice om să-şi manifeste liber opţiunile profesionale şi civice şi să se dedice binelui public, aşa cum a făcut-o cel care ne-a părăsit doar fizic, la 27 mai 2012. Moştenirea de creaţie şi de suflet pe care ne-a lăsat-o face parte din tezaurul profesional şi etic al contabililor, al tuturor economiştilor români şi colegilor noştri de peste hotare. Este o moştenire care poartă pecetea unităţii unei profesii de seamă, a conştiinţei datoriei împlinite, a umanităţii în expresia ei cea mai înaltă.

Fie-i memoria ocrotită şi perpetuată pe măsura faptelor sale memorabile! Dumnezeu să-l odihnească!

Acum, la un an de la trecerea în eternitate, profesioniştii contabili de pretutindeni aduc un pios omagiu memoriei celui ce a fost Preşedintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma. (http://marintoma.ceccaro.ro/)

 

CECCAR

Alegeri FCM

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.

În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni.

Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).

FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.

Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

( http://ceccar.ro/ro/?p=3269 )

(afisat in data de 07.05.2013)


Comunicat de interes pentru membrii

(afişat în data de 19.04.2013)

În conformitate cu aplicarea Măsurilor 56/2009, aprobate prin Hotărârea nr.09/62 din 14 Martie 2009 a Conferinţei Nationale şi modificate prin Hotărârea nr.10/95 a Conferinţei Naţionale  din 02 septembrie 2010 şi aplicarea prevederilor pct.24, alin.3 şi pct.67 alin.3 din R.O.F. C.E.C.C.A.R., privind alegerea preşedintelui consiliului filialei, în urma numărării voturilor valabil exprimate de către membrii filialei, comisia de nominalizare şi comisia de validare a candidaturilor au validat ca preşedinte al Filialei C.E.C.C.A.R. Gorj, pentru mandatul 2014 – 2018 pe doamna SOMNEA MARIA MARIANA.

(afişat în data de 02.04.2013)

Măsurile 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24, alin. 3 şi pct. 67, alin. 3 din ROF C.E.C.C.A.R. (click aici)

 

Ghidul practic complet privind sistemul “TVA LA ÎNCASARE”

“Ghiduri profesionale” emise de Corp a fost îmbogăţită cu o nouă lucrare Ghidul Practic Complet Privind Sistemul “Tva la încasare” ce reprezintă cu siguranţă pentru experţii contabili o provocare serioasă, la care trebuie să se adapteze rapid. Majoritatea articolelor disponibile pe internet prezintă doar fragmente din Codul Fiscal, fără explicaţii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem să fie cât mai uşoară, C.E.C.C.A.R. vă oferă acest ghid practic complet, întocmit pentru a veni în sprijinul practicienilor, cu exemple şi diverse speţe pentru a uşura înţelegerea şi aplicarea conceptului.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor specialiştilor contabili interesaţi şi îl puteţi găsi la filiala C.E.C.C.A.R. Gorj.


Nivelul cotizaţiilor de membru unice pe ţară  aprobate în  Conferinţa Naţională din  23 martie 2012, este următorul :

Persoane fizice :

-         cotizaţie fixa de 400 lei pentru un expert contabil activ

-         cotizaţie fixa de  350 lei pentru un contabil autorizat activ

-         cotizaţie fixă de 200 lei pentru un expert contabil  administrator sau angajat într-o societate membră C.E.C.C.A.R. şi nu desfăşoară activităţi  în nume propriu;

-         cotizaţie fixă de 175 lei pentru un contabil autorizat administrator sau angajat într-o societate membră C.E.C.C.A.R. şi nu desfăşoară activităţi  în nume propriu

-         300 lei pentru un expert contabil  inactiv

-         250 lei pentru un contabil autorizat inactiv

Persoane juridice

-         cotizaţie fixa de 800 lei pentru o societate de expertiza / contabilitate

-        

-         Cotizaţie variabilă unică de 1,2% din cifra de afaceri a fiecărui membru persoană fizică sau persoană juridică.

 

Introducerea parafelor cu valabilitate anuală!!!

Prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 s-a aprobat ca începând cu 1 ianuarie 2013 să se introducă parafa cu valabilitate anuală.

Aceasta se va aplica pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii lucrărilor acestora.

Parafele vor fi predate în luna decembrie a anului în curs şi ianuarie a anului viitor membrilor care îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei în anul respectiv (2013), odată cu obţinerea vizei pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat, conform reglementărilor Corpului.

Astfel vechile parafe devin nule începând cu 01.01.2013.

Urmare a analizării recomandărilor Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor transmise Corpului, vă punem la dispoziţie Standardele Internaţionale privind combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului & Proliferare Recomandările FATF pentru a fi avute în vedere împreună cu prevederile Ghidului experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi al finanţării actelor de terorism

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România anunţă, cu adâncă durere , încetarea din viaţă a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Preşedintele CECCAR, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR.

De astăzi, marea familie a profesioniştilor contabili, şi nu numai, este mai saracă. Experienţa, dragostea faţă de profesie şi oameni, precum şi energia Domnului Preşedinte Marin Toma sunt de neînlocuit.

Impresionanta carieră a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie să constituie un model pentru generaţiile viitoare.

Consiliul Superior al CECCAR este alături de familia îndurerată.

Născut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţărani din satul Baloşani, a fost inspirat prin tot ce a trăit în copilărie să iubească oamenii şi munca, să se dăruiască semenilor, cu un devotament ieşit din comun.

Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundă înţelegere a vieţii, care s-au manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strălucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţă Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi si-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A părăsit însă în scurt timp funcţia publică şi s-a dedicat activităţii de consultanţă din sectorul privat ca şi celei de formator a profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice până la cea de profesor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele său fiind legată întreaga istorie din ultimele două decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastră. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltă clasă, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţară.

Spirit dinamic, mereu în cautarea de soluţii mai bune, inspirat de practică, dăruit cercetării ştinţifice şi formării noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţă, prin viziune, prin inteligenţă, prin propriul său exemplu, să transmită nu numai o dată cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimulează întotdeauna marile energii.

În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergător al procesului de integrare europeană a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilă la scara internaţională.

Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamă, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbărilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie.

MARIN TOMA

Profesor Universitar, Doctor în economie

26 februarie 1943 – 27 mai 2012

v    Autor a mai multe lucrări în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

v    Formator pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

v    Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

v    Membru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare

v    Membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa

v    Vicepreşedinte al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA)

v    Administrator al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF)

v    Preşedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii în perioada 2004-2008

v    Membru al Societăţii Americane a Evaluatorilor

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR) este organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom, neguvernamental, non – profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national CECCAR este reprezentat in toate cele 42 de judete ale tarii prin filialei teritoriale. Membrii CECCAR reprezinta mai mult de 50.000 de profesionisti contabili. Aproximativ 10.000 din acesti profesionisti lucreaza in practica publica, iar ceilalti in industrie, comert, educatie, etc .

CECCAR in calitate de organism profesional autonom, de interes public, responsabil de soarta profesiei contabile si a economiei romanesti, cauta sa vegheze si sa actioneze pentru ca profesionistii contabili, prin serviciile de calitate oferite tertilor sa satisfaca exigentele pietei.CECCAR actioneaza hotarat pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara si pentru ca pietele de capital din Romania sa aiba o raportare de inalta calitate si la un limbaj european.

 CECCAR a devenit de-a lungul timpului un institut solid, organizat dupa modele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine si forta si capacitatea de a prelua si transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.

CECCAR a hotarat sa nu mai mentina diferentierea dintre membrii sai, in functie de calitatea salariala sau nesalariala a acestora si a dat posibilitatea reactivarii personalului salarial din economie, ca membrii activi ai Corpului.

 Vă informăm că prin grija Direcţiei Administrative a C.E.C.C.A.R., se execută centralizat de către Corp pentru membrii acestuia panourile publicitare. Membrii care solicită confecţionarea de panouri publicitare trebuie să fie la zi cu plata obligaţiilor financiare către Corp şi să deţină viza de exercitare a profesiei pentru anul în curs.

Vă comunicăm  mai jos dimensiunile şi tarifele aferente pentru aceste panouri:

 1. 1.     Preţ model exterior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm / cu lumină = 620,00 lei

 2. Preţ model exterior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm / fără lumină = 496,00 lei

 3. 3.     Preţ model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm / cu lumină = 496,00 lei

 4. Preţ model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm / fără lumină = 260,40 lei

La preţurile menţionate, se adaugă taxa de ambalare şi expediere de 30 lei/panou.

 

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin. 2 din O.G nr. 65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele îndrumări:

Art.l. Prezentele îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.l răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.l pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

a) contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile ale unei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

b) contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor fmanciar-contabile aie unei societăţi comerciale ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(1) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(l) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(2)Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru aceeaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. în toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încetarii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului.

CECCAR

Nr.14801/29 decembrie 2011

A. Măsuri pentru stimularea dezvoltării profesiei

 I.  Măsuri pentru încurajarea formelor superioare de exercitare a profesiei

1. Pentru stimularea operaţiunilor de concentrare se stabilesc următoarele măsuri:

a.    Reducerea cu 50% a cotizaţiei variabile datorată pentru primul an de

activitate de către societatea de expertiză contabilă sau de

contabilitate înfiinţată prin fuziunea a două societăţi de expertiză

contabilă sau de contabilitate şi care are cel puţin 10 angajaţi cu

contracte potrivit legislaţiei muncii.

b.    Pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două sau

mai multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şicare sunt înregistrate potrivit legii:

-      reducerea cu 10% a cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de societăţile din grup (holding) pe toată perioada cât fac parte din grup (holding).

-      scutirea de la plata cotizaţiei variabile de către grupul (holding-ul) creat prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate membre ale Corpului.

2. Pentru stimularea exercitării profesiei în societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate se stabilesc următoarele măsuri:

a. Scutirea de la plata cotizaţiei variabile în primul an de activitate, pentru

societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate înfiinţate după 1ianuarie 2012.

b. Reducerea cu 10% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 3 – 6 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

c.  Reducerea cu 15% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 7 – 10 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

d.  Reducerea cu 20% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de 11 – 20 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

e.  Reducerea cu 25% a cotizaţiei variabile pentru societăţile de expertiză

contabilă şi de contabilitate care au un număr de peste 20 angajaţi cucontracte potrivit legislaţiei muncii.

f.   Reducerea cu 50% a cotizaţiei fixe datorate de experţii contabili şi de

contabilii autorizaţi care au calitatea de asociaţi, acţionari şi/sauangajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii, în cadrul societăţilor deexpertiză contabilă/contabilitate, membre ale Corpului.

 1. Măsuri pentru stimularea tinerilor profesionişti contabili

Tinerii profesionişti contabili membrii CECCAR beneficiază în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului de următoarele facilităţi:

a.   Scutirea de la plata taxelor pentru cursurile organizate în cadrul Programului Naţional   de dezvoltare profesională continuă.

b.   Scutirea de la plata cotizaţiei variabile.

In aplicarea măsurilor de la lit.A de mai sus se stabilesc următoarele:

I.   Interpretare

1. Primul an de activitate” la care se face referire la Cap.l, pct.1, lit.a şi la Cap.l, pct.2, lit.a se înţelege anul în care are loc înregistrarea la Registrul Comerţului, dacă aceasta a avut loc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului sau anul următor înregistrării dacă aceasta a avut loc după 1 iulie a anului de înregistrare

2.Grupul sau Holding-ul de societăţi membre CECCAR au semnificaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, cu precizarea că din Grup pot face parte şi societăţi ale altor profesii (avocaţi, IT, UNEVAR şi UNPIR) şi trebuie înregistrat în evidenţele Corpului.

3. Documentele pe baza cărora se stabilesc cotizaţiile variabile sunt balanţele contabile pentru persoanele juridice şi raportările prevăzute de legislaţia în vigoare sau declaraţiile proprii (Rapoartele de activitate) în cazul persoanelor fizice.

II. Data aplicării

Prezentele Norme intră în vigoare pe data aprobării acestora de către Conferinţa Naţională.

Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile Notei nr.5186/21 martie 2005 aprobate prin HCN nr.53/26 martie 2005 şi orice dispoziţie contrară.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor Norme se abrogă prevederile pct.3 alineatul 1 din Cap.II al Metodologiei aprobată prin Hotărârile Conferinţei

Naţionale nr.49/2001 şi nr.60/2008, iar alineatul 2 al pct.3 din Cap.II al aceleiaşi Metodologii se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Membrii Corpului care sunt asociaţi, acţionari şi/sau salariaţi în societăţi de expertiză contabilă/contabilitate care desfăşoară activităţi individuale au obligaţia de a plăti cotizaţiile profesionale (fixe şi variabile) aferente activităţilor prestate. Aceste activităţi vor face obiectul unor Rapoarte de activitate separate de Raportul depus pentru societatea în care membrul respectiv îşi desfăşoară activitatea în una din calităţile menţionate mai sus”.

In atentia membrilor CECCAR – referitor la procesul CECCAR cu Camera Consultantilor Fiscali (instiintare)

Precizări de ultimă oră privind REVISAL-ul

Circulara ref. aplicatia Revisal

decizie revisal

model contract Revisal

La editura CECCAR a apărut lucrarea: Standardul profesional nr. 35

Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită

Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr.35 – Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.

Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.

Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.

Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţine Standardul, Ghidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.

Standardul profesional nr.35 – Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi. Pentru a achiziţiona lucrarea vă puteţi adresa filialelor CECCAR

Va comunicam ca in sedinta Biroului permanent al Consiliului superior al C.E.C.C.A.R. din data de 01 aprilie 2011 s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati:

1. Cod 7830 “Servicii de furnizare si management a fortei de munca”;

2. Cod 8211 “Activitati combinate de secretariat”;

3. Cod 8219 “Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat”.

Nota conducerii Corpului, referitoare la modificariile aduse Legii contabilitatii. Nota ref. interpretare Legea Contabilitatii
 

NORME 1044 2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă(click aici)

IN ATENTIA EXPERTILOR CONTABILI JUDICIARI

In Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 a fost publicata Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

La art. 24 din legea mentionata mai sus este prevazuta modificarea art.201 din Codul de procedura civila, dupa cum urmeaza:

,,ART. 201

Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte, dupa care va putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si cu privire la durata de timp necesara efectuarii expertizei. Pozitia partilor, respectiv a partii care a solicitat proba va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului, a partilor, respectiv a partii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raportului de expertiza si conditiile de plata a cheltuielilor necesare efectuarii expertizei. Dispozitiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile. “

AnunturiFatal error: Call to undefined function getCategory() in /home/ceccargj/public_html/wp-content/themes/ceccargorj/home.php on line 38